Op deze pagina worden de activiteiten van de gemeente vermeldt.

 

Voor nieuws van de kinderclubs,klik hiernaast op: Kinderclub "de Regenboog".

 

 

T.b.v. de bouw van de kerk heeft de activiteitencommissie diverse artikelen zoals appelflappen, kaarten vis etc. blijvend te koop. Klik voor deze pagina op "te koop"

 

Activiteiten 2005

Nieuws over acties voor de nieuw te bouwen kerk klik op: activiteitenplan 3 september

Verslag van de activiteitendag 3 september 2005: Klik op "verslag".

 

Activiteiten 2006

Fietstocht D.V. zaterdag 2 september. Klik op "fietstocht"

Zangavond D.V. 7 oktober. Klik op "zangavondP"

Op 21 oktober werd er een actiedag gehouden door de vrouwenvereniging "Tryfosa" t.b.v. de bouw van de kerk. Klik op "Tryfosa".

12 december werd er door de "ouderencontactmiddag commissie" samen met de vrouwenvereniging "Tryfosa" een kerstmiddag georganiseerd. Voor een verslag klik op "ouderencontactmiddag"

 

Kerkbouw

Verslag van de kerkvoogdij / bouwcommissie m.b.t. de bouw van onze nieuwe kerk.

Klik op: Nieuw kerkgebouw

Home

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.