Christelijk Sint-Annalands Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden'

Oprichting:

"Intro"

DEV1

Het mannenkoor is opgericht op 10 mei 1999, en is dus nog een vrij jong koor. Bij de start telde het koor 53 leden. Onder leiding van dirigent Rinus van Gorsel, die ook dirigent is van het plaatselijk Chr. gemengd koor V.Z.O.S. De organisten die ons koor begeleiden waren Leen Heijboer en Lene de Graaf. Wat eigenlijk als aardigheidje begon, is uitgegroeid tot een zeer serieus mannenkoor. De aansporing is uiteindelijk ontstaan door het gemengd koor V.Z.O.S. In verband met het 60 jarig bestaan van dit koor in februari 1999, werd in 1998 het ludieke plan opgevat, om mannen in St-Annaland te stimuleren, om de zangkunst te gaan beoefenen. Hiertoe werd geprobeerd om een gelegenheidskoor van min. 60 mannen (i.v.m. het 60 jarig bestaan) samen te stellen. Dit plan lukte, want er melden zich ca. 75 mannen om aan dit gelegenheidskoor mee te werken, zodat wij als gelegenheidskoor op 27 februari 1999 onze medewerking verleenden aan de jubileum zangavond van V.Z.O.S. Het gelegenheids optreden van dit mannenkoor bleek zo'n succes te zijn dat na nog een gelegenheidsoptreden tijdens de aubade op 30 april 1999 op 10 mei 1999 het Chr. Sint-Annalands Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' werd opgericht.
Het mannenkoor heeft intussen aan diverse mooie uitvoeringen meegewerkt, welke deels zelf georganiseerd waren alsmede op uitnodiging van andere koren of organisatie's die koor en samenzangavonden organiseren waarvan de opbrengst voor een speciaal doel wordt bestemd.
- Oktober 2000 werd een eerste opname gemaakt tijdens een koor- en samanzang in Nimansdorp.
- In juni 2001 heeft het koor meegewerkt aan de opname van de CD 'Ja overal is God' waarvan ook een aantal andere bekende koren hebben meegewerkt. Deze CD is een 'LIVE' opname van de gevarieerde koor-en samenzangavond die door ons koor is georganiseerd i.v.m. haar 1e optreden in koorkleding.
- Op zaterdag 15 mei 2004 bestond het koor 5 jaar. Ter gelegenheid van dit 1e lustrum werd een grote jubileumzangavond gehouden in de Ned. Herv. Kerk te St-Annaland.
Voor deze avond was het ZuidHollandKoor onder leiding van dirigent Peter Boele uit Bergambacht ons gastkoor. De organist was Arie de Korte. Gastmusici voor deze gelegenheid waren; Dwarsfluitiste, Berdien Dekker-van Willigen en Trompetist, Maurice Ditmer. Van deze avond werd een jubileum CD uitgebracht. "Ik kom tot U".

Live Cd-opname's van het koor.

1. "Stilte over alle Landen". Koor- en Samanzang vanuit de Herv. Kerk te Numansdorp. 21 okt 2000.
2. "Ja, overal is God". Diverse koren en musici. Opgenomen in de Herv. Kerk te Wemeldinge. juni 2001.
3. "Ik kom tot U". Jublileum CD. Opgenomen in de Herv.Kerk te St-Annaland. 15 mei 2004.

Hieraan hebben diverse musici hun medewerking verleend.

 

Zondag 10 mei 2009 bestond het mannenkoor D.E.V. 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd er op zaterdag 16 mei een jubileumzangavond gehouden in de Ned. Herv. Kerk te St-Annaland. Aan deze avond hebben een aantal musici meegewerkt die daarvoor waren uitgenodigd.

Voor meer informatie klik op de knop hieronder.

10 jaar knop
Voor het overzicht van zanguitvoeringen , klik op concertagenda

Dirigent: Koos van de Slikke, Scherpenisse. Tel. 0166-
Secretaris: E.W. van Vossen, Huijgensstraat 98, St-Annaland. Tel. 0166-652103

Repetietieavond: Elke woensdagavond van 19.45 u. - 21.45 u.

Home

Mannen die graag zingen ??

klik op knop hieronder

10 jaar knop