Informatie voor gast-bezoekers

Om een indruk van onze gemeente te krijgen vind u op deze pagina enige informatie over de huidige Nederlandse Hervormde Gemeente in Hersteld verband te Sint-Annaland. Daaronder nog iets over de bestaande voorzieningen in en de ligging van het dorp.

Over het ontstaan van het dorp en de kerk, en voor enig inzicht omtrent vroegere gebeurtenissen kunt u de op deze site geplaatste historie lezen. Vooral voor belangstellenden van kerkgeschiedenissen en dorpsgeschiedenissen.

Heeft u vragen voor onze predikant, persoonlijk, geestelijk of pastoraal, mailt u hem dan rechtstreeks. Zijn e-mail adres vindt u op de pagina met adressen onder de pagina algemeen. Andere vragen betreffende de gemeente kunt u stellen door middel van de e-mail functie op deze site of de scriba van de kerkenraad.

 

Nederlandse Hervormde Gemeente in hersteld verband te St-Annaland

De Nederlandse Hervormde Gemeente in hersteld verband te St-Annaland was voorheen de Hervormde Gemeente St-Annaland. Toen de Nederlandse Hervormde Kerk per 2 mei 2004 besloot op te gaan in de Protestantse Kerk Nederland, heeft een groot deel van de voorheen Hervormde Gemeente in St-Annaland, vanwege het plurale karakter van deze nieuwe kerk en de gewijzigde kerkorde met daarin zaken opgenomen die strijdig zijn met het Woord van God, te kennen gegeven niet mee genomen te willen worden in de PKN. Samen met vele anderen in ons land willen zij hervormd blijven bij en onder de kerkorde van 1951.

De naam van de Landelijke Kerk is gewijzigd in "Hersteld Hervormde Kerk". Onze gemeente is nu de "Hersteld Hervormde Gemeente te Sint-Annaland.

Het beleid en beheer wordt uitgevoerd door kerkenraad (verantwoordelijk) en de kerkvoogdij (materieel). De kerkvoogdij is aangepast aan de beheersregeling volgens ordinantie 16.

De "Drie formulieren van Enigheid" hebben als belijdenisgeschriften de plaats, die artikel X van de kerkorde van 1951 eraan geeft.

Gewenst wordt een prediking naar Schrift en Belijdenis.

Verder wordt in samenwerking met andere gemeenten in Hersteld Verband een kerkbode uitgegeven.

Voor het zendingswerk kiest men voor diverse organisaties/stichtingen die elders in de wereld arbeiden. We denken hierbij aan het werk van de eigen Hersteld Hervormde Kerk in Malawi en Suriname en verder o.a. voor de stichting Bonisa, De Spaans Evangelische Zending, Friedenstimme en Woord en Daad.

Verder zijn een drietal zangkoren aanwezig, t.w. het christelijk stallands mannenkoor "Door Eendracht Verbonden", het jonge vrouwenkoor "Tabitha" en het kinderkoor "Sjaloom" grotendeels bestaande uit leden behorend bij verschillende kerkelijke gemeenten uit en van buiten het dorp.


1. Dorp in de burgerlijke gemeente Tholen

Sint-Annaland behoort met 6 andere dorpen van de voormalige eilanden Tholen en St-Philipsland, tot de burgerlijke gemeente Tholen. De andere dorpen zijn, Stavenisse, St-Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet, Oud-Vossemeer, het stadje Tholen en St-Philipsland.

Het dorp is wat minder excentrisch gelegen t.o.v. de Randstad en het midden van het land dan vaak wordt gedacht.

Met de auto is Rotterdam bij normale situatie in minder dan een uur te bereiken. Het voormalige Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, waar het kerkelijke leven grote overeenkomsten vertoont met Tholen en St-Philipsland, is gemakkelijk te bereiken, evenals Midden-Zeeland en Walcheren.

 

2. Onderwijs

Sint-Annaland heeft 2 basisscholen, een openbare en een School met de Bijbel. Het bestuur van de School met de Bijbel wordt gevormd door leden, behorend tot de Hervormde gemeenten en de Gereformeerde Gemeente. Deze school is aangesloten bij de stichting V.G.S.
Voor vervolgonderwijs is in St-Maartensdijk gevestigd de Openbare Thoolse Scholengemeenschap. (Basisvorming - VBO - MAVO)

Het Calvijn College heeft vestigingen in.
Tholen. (MAVO)
Krabbendijke. (Basis - Kader)
Goes. (hoofdvestiging) (Basis- Kader- MAVO - HAVO - VWO - ATHENEUM)

De Prins Maurits heeft een verstiging in Middelharnis.
(Praktijk onderwijs- Basis- Kader- Mavo - Havo - VWO -
ATHENEUM)

Diverse scholen voor het MBO zijn aanwezig in de Regio. Ook in Bergen op Zoom zijn verschillende scholen gevestigd voor het voortgezet onderwijs.

 
3. Voorzieningen

In St-Annaland staat het zorgcentrum "De Schutse"  De stichting Schutse Zorg Tholen is een protestants christelijke zorgorganisatie.
De organisatie biedt concepten aan voor verpleging, zorg, wonen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en welzijn.
Informatie over de Schutse Zorg vindt op "schutsezorgtholen.nl".

In het bestuur participeren de diaconieŽn van de Hervormde Gemeente PKN, de Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken op Tholen en St-Philipsland


In het voormalig gemeentehuis is een streekmuseum gevestigd, "De Meestoof"

Verder is St-Annaland voorzien van een jachthaven met daarnaast een camping.

De uitgeverij van het streekblad "De Eendrachtbode" is het dorp gevestigd.

 

4. Middelen van bestaan

Landbouw, glastuinbouw, contractteelt van bloemen- en groentezaden.
Een land- en tuinbouwveiling. Diverse kleinere aannemers in grond- en straatwerk.
Velen hebben hun werk buiten de regio.
Op het bedrijven terrein zijn een aantal bedrijven gevestigd.

Home