Informatie voor de gemeente.

 

Heeft u vragen voor de predikant persoonlijk, geestelijk of pastoraal, mailt u hem dan rechtstreeks. Zijn e-mail adres vindt u op de pagina met adressen onder de pagina algemeen en is direct vanaf deze site te gebruiken. U kunt hem ook persoonlijk bellen.

Andere vragen betreffende de gemeente kunt u stellen door middel van de e-mail functie op deze site of de scriba van de kerkenraad persoonlijk bellen.

 

Door te klikken op bovenstaande knop "kerkelijke regelingen" vindt u informatie over die zaken die plaatsvinden ten behoeve van en voor de erediensten.

 

Om het vele werk in de gemeente beter te kunnen overzien was onze kerkelijke gemeente verdeeld in een zevental secties. Na de datum van 2 mei is door de PKN kwestie de gemeente gesplitst. Op dit moment wordt door de ouderlingen voor het huisbezoek de wijkindeling niet gehandhaaft. Bij eventuele problemen of andere gebeurtenissen kunt u de ouderlingen of diakenen aanspreken. Zij zullen u graag van dienst zijn. Onder de knop "wijkindeling" vindt u de indeling van de straten die aan een wijk zijn toebedeeld.

 

Onder de knop "hulpinstanties" kunt u informatie vinden voor hen die hulp nodig hebben of andersinds om pshygische redenen er 'even tussen uit' willen.

 

Onder de knop "diversen" vindt u die informatie waarvan de gemeenteleden gebruik kunnen maken, en algemene informatie over zaken die plaatsvinden t.b.v. het funktioneren van het gemeente zijn.

 

Voor informatie over de kerkelijke- en andere verenigingen klik u op de knop "verenigingen". Voor hun aktiviteiten, klik dan op de knop aktiviteiten onder de menuknop Gemeente "Informatie".

 

Onder de knop "Zangkoren" vindt u namen van het gemengd koor "V.Z.O.S", het mannenkoor "D.E.V" en het kinderkoor "Soli Deo Gloria", met de gegevens van de dirigenten, en de betreffende contactpersonen van deze koren. Voor de aktiviteiten van de koren zie de pagina van de "Concertagenda" (of klik hiernaast op concertagenda)

 

Onder de knop "Foto's kerk" vindt u enige foto's van onze nieuwe kerkgebouw de "Bethelkerk"..

De foto's worden nog geplaatst

Home

Maandag, 23-Jul-2012 23:52