Slot
Zo vond Sint Annaland zijn weg door de eeuwen heen... In deze "verkorte historie" weergave wordt duidelijk dat deze weg niet altijd even gemakkelijk was. Op de Voorstraat staat nog het "Non'uus", de laatste symbolische binding met het dorpsoorspronkelijke. Dit huis staat momenteel onder bescherming van de stichting Monumentenzorg.
Toch, aan het einde van deze historiebeschrijving denken we aan de tekst op de steen boven de voordeur van dit oude huis. (zie hoofdstuk 6) of klik hiernaast op H6
Het toezicht en de bescherming van Monumentenzorg is uitsluitend technisch-bouwkundig, maar als we het gedicht lezen op de gevel zien we dat God de grote Beschermer is.
Sint Annaland heeft veel meegemaakt. Veel gebeurtenissen zijn in de loop der jaren gepasseerd. Sint Annaland veranderde daardoor, dit werd hopelijk in deze beschrijving duidelijk. Maar God bleef en blijft Dezelfde. Hij vervult elke belofte en houdt al onze tijden in Zijn Hand...

 

Ter info
De geraadpleegde literatuur, artikelen en illustraties zijn vermeld in een scriptie, die ten dienste van deze site mocht worden gebruikt.
Informatie hierover te verkrijgen bij de beheerder van deze site, via de e-mail mogelijkheden elders op de site.

naar hoofdstuk13 klik op pijl naar links Terug naar begin van de historie klik op: HISTORIE