Naamlijst van de Hervormde Predikanten in de gemeente St.Annaland

Sedert de Reformatie tot op heden. 2
Op de naamlijst welke zich in de consistoriekamer bevindt , staat de volgende inleiding:

"Uit de sententien van Alva, schijnt men te mogen opmaken dat in 1566, ook te St.Annaland, gelijk in de naburige gemeenten, de Reformatie reeds was doorgebroken. Het Evangelielicht, toen aldaar opgegaan, werd evenwel weder uitgebluscht, en hoezeer St.Annaland, met het overige platteland van Tholen, zich in 1576 onder het bestuur van den Prins van Oranje begaf, zoo bleef de stad echter Spaansch gezind en de Roomsch Catholieke Godsdienst aldaar de enige die, zelfs nadat zij op den 17 april 1577, bij Satisfactie aan den Prins was overgegaan. Dit duurde aldaar nog 2 jaar lang, totdat de regeering door de Prins veranderd werd en de zaak alzoo een andere wending nam. De Hervormden verkregen nu een volkomen vrijheid van Godsdienst en langzamerhand begon de Reformatie dan ook op de dorpen van dit eiland te herleven, zoodat er allengs Hervormde Gemeenten ontstonden, welke voor en na een vasten predikant bekwamen, en volgt hier voor St.Annaland de naamlijst der Hervormde Predikanten sedert de Reformatie tot op heden:"

nr.
Naam en voornamen
Gekomen den
van
Vertrokken den
naar
Bijzonderheden
1.
van den Broecke, Matthijs
november 1586
Tholen
Te St-Annaland overleden in 1605.
2.
Schepens, Samuël
1605
februari 1620
Roemerswaal
Als proponent hier beroepen.
3.
de Ridder, Hubertus
februari 1620
Roemerswaal
Te St-Annaland overleden in 1626.
4.
Bosschaert,Jacobus
1626
5 maart 1630
Goes
Als proponent hier beroepen.
5.
Kuntius, Elias
juni 1630
Oude Niedorp
1640
Westkapelle
Komt ook voor als: Knuyt en Cruy.t
6.
Duvelaer, Pieter
1640
1642
Oostkapelle
Als proponent hier beroepen.
7.
van Heijnsbergen, Henricus
1642
Zundert
Te St-Annaland overleden in 1669.
8.
van Doreslaar, Abraham
1670
1687
Tholen
Als proponent hier beroepen.
9.
Brievings, Arnoldus
1688
Oirschot
Te St-Annaland overleden in 1699.
10.
van der Bell, Johannis
22 november 1699

Als proponent hier beroepen.

Overleden 6 febr 1732

11.
van Loon, Adolphus 23 november 1732      

Als proponent hier beroepen.
Emeritus verklaard 11 juli 1777.

12.
Scharp, Jan 16 augustus 1778   10 december 1780 Axel Als proponent hier beroepen.
13.
van de Vondel, Alexander 28 april 1782       Als proponent hier beroepen. Wegens weigering tot het doen van den eed op de Fransche conatifactie den 12 augustus 1796 uit zijn ambt ontzet.
14.
Dake, Joost Hendrik 28 mei 1797 Hoofdplaat     Te St-Annaland overleden 18 december 1810.
15.
Sjoenis, Jan 10 november 1811 Meeuwen 27 augustus 1815 Fijnaart  
16.
Versprille, Jacob 5 mei 1816 Kruiningen 12 maart 1826 Zuidland  
17.
Steenberg, Jacobus 22 october 1826 Heenvliet     Emeritus verklaard, juli 1864. Overleden te Bergen op Zoom 28 februari 1865.
18.
Ruijsch van Dugteren, Carel, J.L 4 juni 1865 Jutphaas 23 april 1871 Zevenbergen Vanaf 1861 hulpprediker in Jutphaas.
19.
de Later, Johan Francois 13 october 1872 Nieuwpoort 16 september 1883 Wissenkerke  
20.
Noordink, Petrus, A.J. 21 september 1884 Stad a/h Haringvliet 31 october 1886 Blauwkapel  
21.
van Schaick, Frederik, A. 21 october 1888 Groote Lindt 5 juli 1891 Burg op Texel  
22.
van Kooy, Jan Rudolf 2 october 1892 Steenderen 12 mei 1895 IJzendoorn  
23.
Waardenburg, Cornelis 16 october 1898 Goedereede 29 juli 1900 Bruinisse  
24.
de Voogd, Johannis 8 september 1901 Cats 8 december 1907 's Heer Arendskerke  
25.
van Paddenburgh, Jan H. 28 juni 1908 Reeuwijk 11 juni 1911 Aalst  
26.
Lans, Gabriël 31 maart 1912 Doeveren 28 juni 1914 Ooltgensplaat  
27.
de Bres, Johannis 6 december 1914 Bleskensgraaf 1 october 1916 Bruchem  
28.
Oosterhuis, Albert G 24 november 1918 Ternaard 31 juli 1921 Oude Mirdum  
29.
Oskam, Arie 22 maart 1925 Hedel 30 juli1927 Lexmand  
30.
Kraaij, Hendrik 2 april 1933   1 november 1937 Boven-Hardinxveld Als kandidaat hier beroepen
31.
van Griethuijzen, Warner 13 maart 1938 Lopikerkapel 13 december 1949 Numansdorp  
32.
van Dijk, Dirk Jan 15 april 1951 Rante Pao (Ind) 15 januari 1956 Nieuwerkerk a/d IJsel  
33.
Westland, Pieter 1 juli 1956 Waarder, ZH. 2 juli 1961 Groot-Ammers  
34.
de Raad, Jacob Marinus 16 maart 1966 Jaarsveld 13 juni 1971 Stolwijk  
35.
Codèe, Jacob 27 januari 1973 Bleskensgraaf 8 mei 1977 Wezep  
36.
Geuze, Matthijs Dirk 16 april 1978 Plateau, Kenia 25 maart 1984 Noorden  
37.
van Herk, Arie 10 maart 1985   30 september 1990 Hasselt Als kandidaat hier beroepen
38.
Meeuse, Willem Cornelis 20 mei 1991   21 juli 1998 Wilnis Als kandidaat hier beroepen
39.
Hoek, Pieter Cornelis 2 mei 1999  Arnemuiden 1 mei 2004  NHGihv Als kandidaat hier beroepen

Vanaf dit moment (1 mei 2004) laat een gedeelten van de Hervormde Gemeente zich mee nemen in de PKN. Terwijl een ander deel dit om des gewetens wil niet kan of wil. Zij willen Hervormd blijven onder de kerkorde van1951. Nadat een nieuwe synode is geinstitueerd en nieuwe classis zijn gevormd onder de naam Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk krijgen de hierbij aansluitende gemeenten de naam Nederlandse Hervormde Gemeenten in Hersteld Verband.

De naam van de gemeente in St-Annaland wordt later: Hersteld Hervormde Gemeente te St-Annaland.

Na overleg tussen de kerkenraden van beide ontstane gemeenten kon samen gebruik worden gemaakt van het kerkgebouw aan de Ring. Echter na tussenkomst van de Commissie van Bijzondere Zorg (ingesteld door de PKN-synode) was dit al snel niet meer mogelijk. Per 1 september 2004 werd de samenwerking verbroken door de PKN-gemeente.

De Nederlandse Hervormde Gemeente in Hersteld Verband mocht per 1 september (tijdelijk) gebruik maken van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Vrijwel unaniem kozen de gemeenteleden voor deze (tijdelijke) oplossing.

De eerste predikant is Ds. P.C. Hoek

1 Hoek, Pieter Cornelis 1 mei 2004 St-Annaland 12 oktober 2008  Hoevelaken  
2
Diepenbroek, Dick Jan 21 sept 2011 Waarder 5 mei 2016 Rouveen Als kandidaat hier beroepen
3
Noordermeer, Gerard Jacobus 22 maart 2017 Katwijk a Zee heden nnvt. Als kandidaat hier beroepen


Voor hoofdstuk 12 klik op pijl naar rechts naar hoofdstuk 10klik op pijl naar links Terug naar begin klik op H13