Predikanten en onroerende goederen.

Tot in de 19e eeuw kochten de predikanten zelf het huis waarin ze woonden. Pas later bezat de kerkelijke gemeente een pastorie waarin de predikant woonde.

In de akten van transporten enz. zien we verschillende transacties van een aantal predikanten. (zie br 12.1)

Ds. Johannis v.d. Bell kocht in 1713 een boomgaard van Krijn Pieterse, groot 89 roeden voor 20 Vlaamse (Vl.) ponden. (zie br 12.2)

Ds. Adolphus v. Loon, (zie br 12.3) komen we regelmatig tegen in de akten van transport. Hij koopt een stuk land, (zie br 12.4) een hof en boomgaard in de Cureelanden (zie br 12.5) (ongeveer het gebied waar nu de Cureestraat is). Hij koopt grond voor de meestoof (zie br 12.6) (blijkbaar was van Loon mede-eigenaar/ oprichter van een nieuwe meestoof), koopt opnieuw grond, ter waarde van 40 Vl. ponden, voor de nieuwe meestoof. (zie br 12.7).
Ds. v. Loon was dus ook maatschappelijk actief. We lezen van hem ook bij Van Empel, (zie br 12.8) waar deze beschrijft hoe ds. v. Loon bezig is met de politieke ontwikkelingen.

Ds. Jan Scharp koopt het huis en de grond van zijn voorganger, ds. v. Loon voor de prijs van 2.350 Carolus guldens (circa 391 Vl. ponden). (zie br 12.9) Bij zijn vertrek ruim twee jaar later verkoopt hij zijn "huis aan de zuidzijde van de straat en de grond in de Cureelanden, 101 roede, voor 400 Vl. ponden, (zie br 12.10) Ds. Scharp vertrekt op 10 december 1780, de akte passeert op 17 mei 1781.

Ds. Alexander v.d. Vondel, koopt op 19 mei 1784 een deel van de brouwerijbehuizing, incl. een hof van 100 roeden, voor 174 Vl. ponden en 13 schellingen. (zie br 12.11)

Ds. Joost Hendrik Dake, koopt een hof in de Cureelanden. (zie br 12.12)

Veel predikanten kochten een hof en boomgaard in de Cureelanden, dit zal voor eigen gebruik geweest zijn. Dit gebied lag vlak achter de Voorstraat waar de predikanten woonden. De Voorstraat werd in de tijd van deze transacties 's Heerenstrate (misschien naar de ambachtsheer of zijn rentmeester) genoemd, later Langestraat en nu Voorstraat.

Bronnen 12

1.) Akten van Transporten en verkoopconditiën van onroerende goederen van Sint- Annaland.
2.) Idem, 5840/112.
3.) Ds. v. Loon is als proponent gekomen in 1732 en ging met emeritaat in 1777. In de klapper op de doodslijsten, p.55 wordt vermeld dat van hem en zijn vrouw er 9 kinderen overleden zijn in Sint-Annaland, In de jaren 1739, 1741, 1745, 1750, 1751/'52, 1753, 1754, 1756, 1757.
4.) Idem, 5818/254.
5.) Idem, idem, /276.
6.) Idem, idem, /151.
7.) Idem, 5842/98.
8.) Van Empel en Pieters, Zeeland, p.477.
9.) Idem, 5823/ 116.
10.) Idem, 5823/60.
11.) Idem, 5820/ 63.
12.) Idem, 5820/ 366.

Voor hoofdstuk 11 klik op pijl naar naar links Terug naar begin klik op H13