Details en gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk vanaf ca 1566 tot 1732 (3)


Het is gelukkig niet alles "censuur" wat de klok slaat. Ook in Sint-Annaland gaat door de genade van God, het kerkvergaderend werk van Christus, als de Heere van de Kerk door. Het visnet van het Evangelie wordt iedere zondag uitgeworpen. En ook in de week wordt de gemeente "gebouwd" door de verschillende vormen van gemeente-zijn. Door Woord en Geest breekt ook in Sint-Annaland het Koninkrijk Gods door, en vinden zondaren het heil in Christus.
Steeds opnieuw leggen jonge mensen belijdenis van het geloof af.
Uit de acta van de kerkenraad blijkt dat de meisjes in deze tijd belijdenis deden rond de leeftijd van 19 - 20 jaar. Jongens wat later zo rond 21 - 22 jaar.

Hieronder volgt een lijst met aantallen catechisanten. Zij deden belijdenis in de ambtsperiode van ds. Arnoldus Brievings (na 1692) en van ds. Johannis van der Bell.

09-04-1693, 17 personen.
Van 1694 geen aantallen, ds. Brievings was tussen 4-7-1693 en 4-1-1694 ziek.
02-04-1695, 22 personen.
29-03-1696, 15 personen.
02-04-1697, 9 personen.
03-1698, 16 personen.
1699, Geen, in dit jaar is ds. Brievings overleden.
04-7- 1700, 9 personen.
25-03-1701, 5 personen.
04-9- 1702, 9 personen.
06-04- 1703, 5 personen.
21-03-1704, 9 personen.
10-04-1705, 11 personen.
02-04- 1706, 11 personen.
22-04-1707, 14 personen.
06-04-1708, 16 personen.
29-03-1709, 19 personen.
18-04-1710, 10 personen.
03-04-1711, 4 personen.
25-03-1712, 10 personen.
05-04-1713, 3 personen.
30-03- 1714, 9 personen.
19-04-1715, 12 personen.
11-04-1716, 15 personen.
27-03-1717, 11 personen.
16-04-1718, 9 personen.
08-04-1719, 12 personen.
30-03-1720, 9 personen.
12-04-1721, 7 personen.
03-04- 1722, 9 personen.
03-04-1723, 5 personen.
15-04-1724, 15 personen.
31-03-1725, 6 personen.
20-04-1726, 15 personen.
12-04-1727, 30 personen.
26-03-1728, 10 personen.
16-04- 1729, 10 personen.
08-04-1730, 14 personen.
23-03-1731, 1 persoon.
1732, Geen, in dit jaar is ds. van der Bell overleden.

Gemiddeld deden er in deze periode 11 mensen per jaar belijdenis van het geloof. De gemeente telde in deze tijd ongeveer 300 belijdende leden (zie br 5. 1) en ongeveer 450 doopleden. Het gehele dorp had bij elkaar zo'n 750 inwoners. Onkerkelijken of mensen die lid waren van bijvoorbeeld de Rooms-katholieke kerk waren er nagenoeg niet. In 1820 telde Sint-Annaland 1374 inwoners (zie br 5. 2), nog nagenoeg allemaal hervormden.
In 1860 waren er 2000 inwoners, ook bijna allemaal van "hervormde huize". De kerkelijke gemeente telde 800 belijdende leden en 1200 doopleden. Het aantal kerkgangers bedroeg circa 700. (zie br 5. 3)
In 1998 waren er ongeveer 3600 inwoners in Sint-Annaland. De hervormde gemeente telde toen totaal 2111 leden, waarvan belijdende 622, de overige zijn doop- en geboorteleden. Er waren 988 pastorale eenheden, waarvan ongeveer 550 echtparen. 429 Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. (zie br 5. 4) Een ochtenddienst telde circa 550 kerkgangers.
Pastoraal een geheel andere situatie dan in de eerste helft van de 18e eeuw.


Bronnen 5

1.) Nederland in vroeger tijd, deel 19, Amsterdam, 1753, p,547.
2.) De gegevens zijn ontleend aan de gemeenterekeningen van de burgerlijke gemeente.
3.) Notulen van de Kerkvoogdij 12-12-1866.
4.) Statistisch overzicht van de gemeente 1998.

Voor hoofdstuk 6 klik op pijl naar rechts naar hoofdstuk4 klik op pijl naar links Terug naar begin klik op H13