BRONNEN
- Aa, A.J. v.d., Aardrijkskundig Woordenboek 1839, Zaltbommel, 1976.
- Acta van de Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Sint-Annaland.
- Acta van transporten en verkoopconditiën van onroerende goederen van Sint-Annaland,
Gemeentearchief Sint-Maartensdijk.
- Bundel Evangelische Gezangen, Brandt en Zoon, Haarlem, 1884.
- Christelijke Encyclopedie, Kok, Kampen, 1977.
- De Boekzaal der Geleerde Wereld, 1811.
- Dekker, Han, De Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland, 1968, serie artikelen.
- Dekker, Han, Altijd bet groeijede, 1969, serie artikelen.
- Empel, v., en Pieters, Zeeland.
- Encyclopedie Winkler Prins, 1990.
- Encyclopedie, Zeeland Evenhuis, R.B.,
- Ook dat was Amsterdam, Ten Have, 1978.
- Gemeenterekeningen burgerlijke gemeente Tholen, Gemeentearchief Sint-Maartensdijk.
- Giljam, A.J., Reqesten van de acta van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeenten
te Sint-Annaland, 1693-1721, 1722-1816, Dreischor, 1990.
- Grijpink, P,M., Register op de Parochiën, Altaren, Vicarien en Bedienaars, A' dam, 1914.
-Immens, P., De godvruchtige avondmaalganger, de banier, Utrecht, z.j.
- Kerkelijk Jaarboek, Gereformeerde Gemeenten, 1982.
- Klapper op de doodslijsten van Sint-Annaland, Gemeentearchief Sint-Maartensdijk.
- Klapper op de huwelijkboeken, idem.
- Klapper op de Wezenboeken, idem
- Lasonder, L., Het archief der Ambachtsheerlijkheid Sint-Annaland 1432-1875 Lieburg, F.A.v.,
Repertorium van Ned, Hervormde Predikanten tot 1816, Dordrecht, 1996
- Muller, Hzn., De kerkelijke indeling omstreeks 1550, I, Bisdom Utrecht.
- Nederland in vroeger tijd, Amsterdam, l753.
- Notulen kerkvoogdij Nederlandse Hervormde Gemeente te Sint-Annaland.
- PRQE 1600 club, werkgroep voor de studie van de middeleeuwen genealogische en
historische bronnen. Rekening van de Heerlijkheid van Sint-Annaland.
- Ruiter, H. d., Statistisch overzicht Nederlandse Hervormde Gemeente te Sint-Annaland
- Rooze-Stouthamer, C., Hervorming in Zeeland, Goes, 1996.
- Sententiën van en wegens de Hertog van Alva.
- Smallegange, M., Nieuwe Cronijk van Zeeland, 1696.
- Veltenaar, C., De geschiedenis van Tholen, Middelburg, 1843.
- Wesseling, J., De Afscheiding van 1834 in Zeeland, de Vuurbaak, Barneveld, 1989.
- Zeelandia Illustrata, II

Geraadpleegde literatuur
Bronkhorst, A.J., Schrift en Kerkorde, Den Haag, 1947.
Graaf, J. v.d., Beproefde trouw, Kok, Kampen, 1981?
Haitjema, Th.L., Nederlands Hervormd kerkrecht, Callenbach, Nijkerk, 1951.
Heuvel, P. v.d., De Hervormde Kerkorde, Boekencentrum, Zoetermeer, 1991.
Jong, O.J. d., Nederlandse Kerkgeschiedenis, Callenbach, Nijkerk, 1978.
Rasker, A.J., De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Kok, Kampen, 1974.

Voor hoofdstuk 10 klik op pijl naar rechts naar hoofdstuk 8 klik op pijl naar links Terug naar begin klik op H13